Elena Gorcheva

Елена Горчева е завършила Психология в Софийски университет със специализация „Клинична и консултативна психология“. От 2002 г. е част от терапевтичния екип на „Карин дом“.

Професионалната насоченост е диагностика и терапия на деца с различни нарушения в развитието и подкрепа на семействата им. Особен интерес представляват различните методи за оценка на детското развитие, поведенчески интервенции и терапевтични подходи, алтернативните и допълващи методи за комуникация в частност. В последните две години в екип с логопед се обучава и прилага алтернативни подпомагащи технологии за контрол на компютър с поглед, което обогатява терапевтичния опит.